Diabetologia

Specjaliści Centrum Medycznego Consilius oferują swoim pacjentom diagnostykę, leczenie oraz minimalizację powikłań cukrzycy.

Naszym celem jest zapobieganie przewlekłej hiperglikemii, wiążącej się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów oraz dążenie do poprawienia komfortu życia codziennego pacjentów.

Na wizytę zaprasza:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski

TOP