Diagnostyka Laboratoryjna

Postęp w zakresie nauk medycznych opiera się w dużej mierze na rozwoju diagnostyki laboratoryjnej. Badania z tej dziedziny pozwalają dziś na wczesną diagnostykę wielu schorzeń, monitorowanie przebiegu choroby oraz ocenę postępów leczenia.
Centrum Medyczne CONSILIUS we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDIS” oferują badania diagnostyczne z zakresu:

  • analityki ogólnej
  • chemii klinicznej
  • hematologii
  • koagulologii
  • immunodiagnostyki
  • monitorowania poziomu leków.

Przed badaniem:
Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów).

W ofercie również badania mikrobiologiczne.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub osobiście w Rejestracji Centrum Medycznego CONSILIUS.

TOP