Tomografia Komputerowa

Pragnąc zapewnić swoim pacjentom profesjonalną i kompleksową diagnostykę obrazową, Centrum Medyczne Consilius podjęło współpracę z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.
Podejmując współpracę, braliśmy pod uwagę doskonałe wyposażenie aparaturowe, odpowiednio wyspecjalizowaną kadrę oraz wysoką jakość usług diagnostycznych. Naszym pacjentom zapewniamy krótkie okresy oczekiwania na rejestrację i wynik badania tomografem komputerowym.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje udzie­lane są tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście w Reje­stra­cji Cen­trum Medycz­nego CONSILIUS. Zapraszamy.

Informacje o badaniu

Badanie za pomocą tomografu komputerowego wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do obrazowania części ciała w płaszczyźnie poprzecznej z możliwością uzyskania wtórnych rekonstrukcji obrazu w innych płaszczyznach oraz wymiarach. Powstające obrazy są sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy ciała osoby badanej. Czasami, w celu dokładniejszej oceny danego obszaru, pacjentowi podaje się dożylnie odpowiedni środek cieniujący. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży. Drugi i trzeci trymestr są przeciwwskazaniem względnym – w zależności od wskazań medycznych.

Możliwe powikłania

Czasami mogą pojawić się powikłania po podaniu środka kontrastowego. Objawy takie jak: zaczerwienienie, obrzęk skóry, wysypka, nudności, wymioty, zawroty głowy, nagłe osłabienie powinny być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.

Przed badaniem

Przed badaniem pacjent musi zgłosić personelowi pracowni ważne informacje dotyczące jego stanu zdrowia – poinformować o rozpoznanej wcześniej alergii lub wystąpieniu w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe, przekazać wyniki wszystkich poprzedzających badań oraz badania poziomu kreatyniny w surowicy, poinformować o skłonności do krwawień (skaza krwotoczna), zgłosić ciążę.
Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 4 godziny wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej, ważne jest przygotowanie pacjenta poprzez odpowiednie wypełnienie przewodu pokarmowego specjalnym środkiem kontrastowym. Pacjent powinien posiadać 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej. Małym dzieciom przed badaniem podaje się środki uspokajające. Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego.

Przebieg badania

Badanie polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu. W czasie trwania badania, należy leżeć bez ruchu, ponieważ poruszenie się powoduje zniekształcenia obrazu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. uczucie klaustrofobii, duszność, zawroty głowy, nudności), pacjent powinien natychmiast zgłosić je personelowi pracowni.

Czas trwania badania

Badanie trwa zwykle od kilku do kilkudziesięciu minut.

Postępowanie po badaniu

Nie ma specjalnych zaleceń, choć wskazane jest spożycie posiłku, a w przypadku podania środka kontrastowego pozostanie na terenie placówki przez około 1 godz. i wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów.

Wynik badania otrzymacie Państwo w terminie maksymalnie 4 dni w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4, lub do 7 dni w Rejestracji Centrum Medycznego CONSILIUS.
Z wynikiem należy zgłosić się do lekarza specjalisty. Wynik badania interpretować razem z wywiadem, badaniem klinicznym oraz badaniami dodatkowymi.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Leszek Kalinowski „Encyklopedia badań medycznych” ISBN 83-905369-4-3.

TOP