USG

Centrum Medyczne CONSILIUS oferuje Państwu specjalistyczną diagnostykę ultrasonograficzną, przeprowadzaną za pomocą nowoczesnego aparatu ACUSON X300 firmy Siemens. To najwyższej klasy ultrasonograf, znajdujący zastosowanie m.in. w takich dziedzinach jak:

 • chorobywewnętrzne,
 • endokrynologia,
 • ginekologia,
 • położnictwo,
 • kardiologia,
 • badania naczyniowe,
 • ortopedia czy urologia.

Poza standardową diagnostyką w opcji 2D, oferujemy także obrazowanie narządów w trybie 3D/4D, pozwalającym na obserwację zmian jednocześnie w trzech wymiarach (3D) w czasie rzeczywistym (4D). Dzięki temu sposobowi obrazowania lekarz uzyskuje możliwość obserwacji narządów także na przekrojach czołowych, a obserwowane struktury podlegają rekonstrukcji i obserwacji przestrzennej. Wykonujemy szeroki wachlarz badań USG, m.in.:

 • położnicze
 • położnicze w technologii 4D
 • ginekologiczne
 • piersi
 • serca (tzw. ECHO serca)
 • Doppler
 • jamy brzusznej
 • układu moczowego
 • tarczycy

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje udzie­lane są tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście w Reje­stra­cji Cen­trum Medycz­nego CONSILIUS. Zapraszamy.

Informacje o badaniu

Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fali ultradźwiękowej. Fala ta rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało ludzkie, ulega różnym zjawiskom – między innymi odbiciu. Część fali ultradźwiękowej odbitej na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności akustycznej jest źródłem informacji o stanie danego narządu czy określonej przestrzeni wewnątrz ciała osoby badanej.
Z uwagi na niewielką energię dawkę wiązki ultradźwiękowej stosowanej w nowoczesnych aparatach, badanie USG nie wywiera szkodliwego wpływu na ustrój człowieka.
Każdy aparat ultradźwiękowy zbudowany jest z sondy – głowicy, w której znajduje się przetwornik wytwarzający i odbierający ultradźwięki. W wyniku zamiany impulsu akustycznego na impuls elektryczny i wprowadzeniu skali szarości przez układy elektroniczne w ultrasonografie, na ekranie monitora powstaje obraz wybranej warstwy narządu czy tkanki. Przesuwając głowicą aparatu, uzyskuje się obrazy całego badanego narządu.

Ultrasonografia jest jedną z nieinwazyjnych metod wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów.
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

Możliwe powikłania

Brak powikłań. W praktyce klinicznej badania ultrasonograficzne wykonywane są na świecie od roku 1957. Nie zaobserwowano dotąd wyraźnie udokumentowanych naukowo powikłań. Zakładając jednak, że nie poznano dotąd wszystkich efektów biologicznych oddziaływania fal akustycznych na żywą tkankę, należy stosować zasadę mówiącą, iż badanie ultrasonograficzne przeciwwskazane jest w tych przypadkach, gdzie nie ma wskazań do jego wykonania. Zasada ta szczególnie powinna dotyczyć kobiet we wczesnej ciąży.

Przygotowanie do badania

Ultrasonografia jamy brzusznej
Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo. Można badać chorych nie spełniających tego warunku jednak uwidocznienie narządów nadbrzusza jest trudniejsze a niekiedy niemożliwe, gdyż połknięte w czasie posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków. Po posiłku następuje obkurczenie pęcherzyka żółciowego dlatego też jego ocena może być trudna. Podobne jest działanie dymu tytoniowego, dlatego obowiązuje zakaz palenia tytoniu przed badaniem.
Bezwzględnym warunkiem obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów małej miednicy jest wypełnienie pęcherza moczowego.
W przypadku badania w godzinach rannych nie należy spożywać śniadania, a jedynie na godzinę przed terminem badania wypić 2–3 szklanki niesłodzonej herbaty lub niegazowanego płynu by w momencie badania mieć uczucie parcia na mocz. W przypadku popołudniowego terminu badania dopuszczalne jest lekkostrawne beztłuszczowe śniadanie i również jak uprzednio wypełnienie pęcherza moczowego. Niemowlęta należy badać tuż przed porą karmienia.
Badanie przezodbytnicze gruczołu krokowego może być wykonane po opróżnieniu odbytnicy – wskazana lewatywa przed badaniem.

Ultrasonografia pozostałych narządów
Badanie tkanek miękkich (wszystkie tkanki poza tkanką kostną) nie wymaga specjalnego przygotowania.
Przed badaniem należy zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie ważne informacje dotyczące stanu zdrowia oraz przekazać wyniki wszystkich poprzedzających badań (radiologicznych, gastroskopowych, laboratoryjnych, itp.).

Przebieg badania

Przezskórną ultrasonografię wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach, na obu bokach, a niekiedy także na brzuchu. Część badania może odbyć się w pozycji stojącej chorego, np. celem oceny nadmiernej ruchomości narządów. Niekiedy stosuje się specjalne wałki, na które kładzie się badanego. Po odsłonięciu badanej powierzchni, lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancje te są obojętne dla skóry. W tym czasie lekarz przesuwa sondę nad poszczególnymi narządami, dokonując oceny ich morfologii. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wydrukami obrazów ultrasonograficznych.

Czas trwania badania

Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Postępowanie po badaniu

Nie ma specjalnych zaleceń. Z wynikiem należy zgłosić się do lekarza specjalisty. Wynik badania interpretować razem z wywiadem, badaniem klinicznym oraz badaniami dodatkowymi.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Leszek Kalinowski „Encyklopedia badań medycznych” ISBN 83-905369-4-3.

TOP