Dr n. med. Andrzej Dmytrzak

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej (konsultacje).

W 1979r ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi na Wydziale Lekarskim;
W 1986r zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty I stopnia chirurgii ogólnej;
W 1990r uzyskał tytuł doktora nauk medycznych;
W 1991 zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty II stopnia chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Pracował jako starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, w latach 1986 – 1991 pracował jako starszy asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej CKPWAM w Warszawie. Od grudnia 2001roku jest Ordynatorem Oddziału Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

TOP