Interna

Cen­trum Medyczne Con­si­lius pro­po­nuje pacjen­tom porady internistyczne obejmujące:

  • diagnostykę i leczenie infekcji układu oddechowego
  • diagnostykę i leczenie przewlekłych chorób w szczególności układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, wydzielania wewnętrznego i układu ruchu
  • leczenie chorób metabolicznych (cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, otyłość)
  • prowadzenie pacjentów w okresie poszpitalnym
  • pomoc w nagłych zachorowaniach
  • Wykonujemy pełny zakres diagnostycznych badań laboratoryjnych.

Na wizytę zapraszają:

TOP