dr n. med Tomasz Rozpara

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. W 1996 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej.
W 2000 i 2004 roku uzyskał kolejne stopnie specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w 2007 roku specjalizację z kardiologii. W 2006 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych.
Od 1996 roku jest zatrudniony na Oddziale Kardiologii SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.
Samodzielnie implantuje stymulatory serca, kardiowertery-defiblyratory, wykonuje ablacje prądem wysokiej częstotliwości u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz badania koronograficzne.
Posiada duże doświadczenie w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej (EKG, holter, próba wysiłkowa, echokardiografia).
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

TOP