lek. med. Radosław Nadzikiewicz

Specjalista ortopedii i traumatologii
Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, gdzie w latach 2007-2008 odbywał także Studium Doktoranckie. Od 2008 roku, w ramach stażu specjalizacyjnego, pracuje w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie.
Jest wykładowcą w programie dla anglojęzycznych studentów medycyny i ratownictwa medycznego.
Doktor Radosław Nadzikiewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, a jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wszystkich zagadnień dotyczących ortopedii i urazów narządu ruchu.
Swoją wiedzę w tej tematyce poszerzał na licznych kursach specjalistycznych w Europie i USA.

TOP