Neurochirurgia

Neurochirurgia

Wśród propozycji Centrum Medycznego "Consilius" znajdziecie Państwo konsultacje specjalistyczne z dziedziny neurochirurgii. Dyscyplina ta zajmuje się chorobami układu nerwowego, szczególnie w aspekcie zabiegowym. Zaangażowanie lekarza neurochirurga obejmuje kwalifikację i leczenie operacyjne, niezbędną diagnostykę oraz opiekę przed i pooperacyjną. Konsultacja neurochirurgiczna stanowi często część interdyscyplinarnego podejścia do złożonych problemów medycznych i pozwala zoptymalizować postępowanie. Niemała część porad neurochirurgicznych dotyczy choroby cywilizacyjnej jakimi są bóle kręgosłupa gdzie niezwykle ważne jest odpowiednie rozpoznanie problemu i dobór właściwego leczenia.
Najczęstsze patologie układu nerwowego, którymi zajmuje się neurochirurg to:

- guzy mózgu
- dyskopatie i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa
- wodogłowie
- krwawienia wewnątrzczaszkowe
- uszkodzenia nerwów obwodowych
- tętniaki i malformacje naczyń mózgowych
- guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
- wady rozwojowe układu nerwowego

Na wizytę zaprasza:
lek. med. Paweł Kawalec

TOP