Nota prawna

Nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej Centrum Medycznego sp z o.o. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie (73-110), ul. Staszica 9-15, KRS 0000357715 , NIP 8542373374 .

I  Prawo autorskie

Zawartość oraz wizerunek graficzny niniejszej strony internetowej chroniona jest prawami autorskimi, dlatego wszelkie kopiowanie jej w całości lub części wymaga uprzedniej zgody Centrum Medycznego Sp. z o.o..

Znaki logo identyfikujące Centrum Medycznego Sp. z o.o., wszystkie nazwy, obrazy stanowią własność Centrum Medycznego Sp. z o.o., podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Centrum Medycznego Sp. z o.o..

Wszystkie marki, produkty i nazwy firm należących do osób trzecich i znajdujące się na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich właścicieli i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.

II Zasady korzystania ze strony internetowej

 Centrum Medycznego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej,  w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zasady korzystania z niniejszej strony mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu bez uprzedzenia.

III Odpowiedzialność

Centrum Medycznego Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności dotyczących informacji zawartych na stronie internetowej, włączając jakiekolwiek łącza lub jakiekolwiek inne pliki wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio na niniejszej stronie internetowej.

Centrum Medycznego Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne pomyłki, nieścisłości lub też pominięcia informacji na stronie internetowej Centrum Medycznego, a wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika strony. Ponadto Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, specjalnie, pośrednio lub też szkody wtórne (pośrednie) lub wszelkie inne szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w związku z wykorzystaniem wszelkich informacji uzyskanych zarówno bezpośrednio lub pośrednio niniejszej strony Centrum Medycznego. Jednocześnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były kompletne, prawdziwe i aktualne., a tym samym Centrum Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach na stronie, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te materiały.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Centrum Medycznego Sp. z o.o..

Centrum Medyczne sp. z o.o. oraz Administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron umieszczonych pod linkami wskazanymi na niniejszej stronie, ani nie gwarantują ich aktualności.

IV Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe zbierane za pomocą systemu informatycznego Centrum Medycznego sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami.

TOP