Reumatologia

Centrum Medyczne Consilius oferuje porady specjalistyczne oraz szeroką diagnostykę serologiczną i laboratoryjną w zakresiechorób reumatologicznych.

Reumatologia jest specjalnością medyczną zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób metabolicznych, zapalnych i zwyrodnieniowych wywołujących długotrwały ból układu kostno-stawowego oraz tkanki łącznej. Do jej zadań należy również leczenie stanów zapalnych naczyń krwionośnych, mięśni, ścięgien i więzadeł, zaburzeń mineralizacji kości (osteoporoza) oraz nowotworów powodujących dolegliwości stawowe.

Na wizytę zaprasza
lek. med. Piotr Fengler

TOP