Dbając o bogatą ofertę Naszego Centrum Medycznego, miło jest Nam poinformować, że poszerzamy nasz zakres specjalizacji o Nurochirurgię, a jednocześnie nasz zespół lekarzy wzbogaci się o kolejnego wysokiej klasy specjalistę lek. med. Pawła Kawalec.

Neurochirurgia zajmuje się chorobami układu nerwowego, szczególnie w aspekcie zabiegowym. Zaangażowanie lekarza neurochirurga obejmuje kwalifikację i leczenie operacyjne, niezbędną diagnostykę oraz opiekę przed i pooperacyjną. Konsultacja neurochirurgiczna stanowi często część interdyscyplinarnego podejścia do złożonych problemów medycznych i pozwala zoptymalizować postępowanie. Niemała część porad neurochirurgicznych dotyczy choroby cywilizacyjnej jakimi są bóle kręgosłupa gdzie niezwykle ważne jest odpowiednie rozpoznanie problemu i dobór właściwego leczenia.

Najczęstsze patologie układu nerwowego, którymi zajmuje się neurochirurg to:

– guzy mózgu
– dyskopatie i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
– urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa
– wodogłowie
– krwawienia wewnątrzczaszkowe
– uszkodzenia nerwów obwodowych
– tętniaki i malformacje naczyń mózgowych
– guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
– wady rozwojowe układu nerwowego

Już teraz serdecznie zapraszamy na konsultacje specjalistyczne z dziedziny neurochirurgii do lek. med. Pawła Kawalec i zarejestrowania się na wizytę.